Představení partnera Premium Golf

Nový titul o golfových tématech, zpracovaných z různých úhlů pohledu a v rozmanitých formách prezentace. Velký prostor je věnován cestování a relaxaci, golfu a hře, a nechybí ani byznysová a lifestylová sekce. Vše v přehledném a odlehčeném designu, s velkoryse pojatými obsahovými celky a kvalitními fotografiemi.

Premium Golf oslovuje velmi náročné publikum, které ocení kvalitní obsah zaměřený nejenom na golf coby sportovní aktivitu, ale i na další související témata provázaná s osobitým životním stylem svých čtenářů.

 

 

PG 01 2017