PROPOZICE PARTNERSHIP

Propozice Tour

 

1. GPA pořádá sérii turnajů Gpa Golf Tour Partnership 2019

2. Hraje se podle Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště. Hraje se na úpravu HCP. Používání měřících přístrojů je povoleno. Buggy nejsou povoleny, kromě případů schválených soutěžním výborem.

3. Turnaj je určen pro amatérské hráče registrované v klubech ČGF, popřípadě cizince. Hráči budou rozděleni dle HCP do tří kategorií A, B a C den před konáním turnaje.

4. Každý hráč hraje na turnaji sám za sebe a nesmí si během hry radit s jiným hráčem pod hrozbou penalizace dle pravidel. 

5. Hráči po 9. ráně sbírají míček z důvodu tempa hry a zapisují do score card 10. 

6. Na jednotlivých turnajích budou oceněni vždy tři nejlepší hráči na netto body ve 3 výkonnostních kategorií dle HCP, kteří získají poháry a ceny dle pravidel o amatérském statusu. V případě shodného výsledku rozhodne pořadí na ČGF. V případě nerozhodného děleného místa rozhodne los. 

7. Vložené soutěže jsou společný Nearest To The Pin a Longest Drive pro muže a ženy. Pokud se hráč nezúčastní vyhlášení, bude odměna předána hráči v dalším pořadí za ním. Pohár z turnaje si může vyzvednout dodatečně v agentuře GPA.

8. V případě nejasností výkladu pravidel a místních pravidel, hrajte alternativní míč a následně řešte s rozhodčím.

9. Startovní listina bude zveřejněna den před konáním turnaje do 17 hodin. Organizátoři si vyhrazují právo změnit ve startovní listině složení flightu nebo tee time, a to kdykoliv před startem daného flightu tak, aby nebyl narušen hladký průběh turnaje.

10. Odpaliště:  dle vlastních preferencí pro muže bílé | žluté a pro ženy červené. Hráč je povinnen napsat na score card, jaké odpaliště zvolil

11. Hráči jsou povinni dodržovat časový limit pro hru 5 hodin a 15 minut. Bude-li skupina bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň oproti předchozí skupině, bude hráčům v dané skupině individuálně měřen čas na provedení rány. Zpoždění oproti předchozí skupině je        definováno jako časová ztráta větší, než je jeden startovní interval.

Trest za porušení: 1. Ústní varování rozhodčího nebo ředitele soutěže

                                 2. Hráč musí zvednout míč a jamku ukončit

                                 3. Celá skupina bude posunuta na další jamku

12. Propozice jsou platné pokud Soutěžní výbor v propozicích turnaje na serveru ČGF neurčí jinak!