PROPOZICE WCGC

 

Propozice turnaje

 

1. GPA pořádá turnaj World Corporate Golf Challenge jako národní kvalifikaci firemních dvojic do světového finále. Turnaj je zároveň součástí série Gpa Golf Tour Masters 2019.

2. Hraje se podle Pravidel golfu a Místních pravidel hřiště. Hraje se na úpravu HCP. Používání měřících přístrojů je povoleno. Buggy nejsou povoleny, kromě případů schválených soutěžním výborem. 

3. Turnaj je určen pro amatérské hráče registrované v klubech ČGF, popřípadě cizince. Národní kvalifikaci WCGC hrají firemní dvojice, které při registraci nahlásí název a složení týmu. Všichni hráči soutěží ve společné kategorii na rány s vyrovnáním HCP a ve třech HCP kategoriích.  

4. Všechny týmy WCGC musí mít barevně sjednocená trika.

5. Každý hráč hraje na turnaji sám za sebe a nesmí si během hry se spoluhráčem navzájem radit pod hrozbou penalizace dle pravidel. 

6. Singl HCP do 9,9 dohrávají jamky. Hráči s HPC od 10 do 54 po 9. ráně sbírají míček z důvodu tempa hry a zapisují do score card 10. 

7. Na turnaji bude oceněn vítězný dvoučlenný tým národního turnaje České republiky, který bude reprezentovat ČR a svoji společnost na světovém finále v PortugalskuVyhraje dvojice s nejvyšším součtem stablefordových bodů. Hráči budou hrát na 3/4 svého hracího HCP (pro muže maximálně 24 a pro ženy maximálně 32). Hráči s vyššími HCP budou hrát s maximálním povoleným HCP. ​V případě nerozhodného výsledku zvítězí tým, jehož hráč bude mít absolutně nejvyšší počet stablefordových bodů. V případě nerozhodného výsledku o vítězi týmů rozhodne nižší součet HCP dvojice a v případě shodného výsledku rozhodne los. 

8. Dále bude oceněn absolutní vítěz turnaje MASTERS na rány s vyrovnáním hracího HCP (max.15 ran), který získá tradiční malý zlatý pohár vítěze turnaje MASTERS. V případě shodného výsledku rozhodne pořadí na ČGF. V případě nerozhodného děleného místa rozhodne los. Vítězové musí být přítomni do vyhlášení výsledků a splnit povinnosti vítězů, jako je rozhovor pro média a propagační foto po turnaji. Pokud vítěz nedodrží regule tour bude penalizován 100% srážkou bodů, které na turnaji získal. Více v propozicích projektu MASTERS. 

9. Oceníme také tři nejlepší hráče na netto body ve 3 výkonnostních kategoriích dle HCP, kteří získají poháry a ceny dle pravidel o amatérském statusu. V případě shodného výsledku rozhodne pořadí na ČGF. V případě nerozhodného děleného místa rozhodne los. Pokud se hráč nezúčastní vyhlášení, bude odměna předána hráči v dalším pořadí za ním. Pohár z turnaje si může vyzvednout dodatečně v agentuře GPA.

10. Na turnaji budou také na všech 3-parových jamkách Hole In One o hodnotné ceny.

11. V případě nejasností výkladu pravidel a místních pravidel, hrajte alternativní míč a následně řešte s rozhodčím.

12. Startovní listina bude zveřejněna den před konáním turnaje do 17 hodin. Organizátoři si vyhrazují právo změnit ve startovní listině složení flightu nebo tee time a to kdykoliv před startem daného flightu, aby nebyl narušen hladký průběh turnaje.

13. Odpaliště:  bílé pro muže HCP 0 - 9,9 | žluté pro muže HCP 10 - 54 | červené pro ženy HCP 0 – 54

14. Hráči jsou povinni dodržovat časový limit pro hru 5 hodin. Bude-li skupina bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň oproti předchozí skupině, bude hráčům v dané skupině individuálně měřen čas na provedení rány. Zpoždění oproti předchozí skupině je definováno jako časová ztráta větší, než je jeden startovní interval.

Trest za porušení: 1. Ústní varování rozhodčího nebo ředitele soutěže

                                 2. Hráč musí zvednout míč a jamku ukončit

                                 3. Celá skupina bude posunuta na další jamku

15. Caddy je povolen na všech turnajích, hráč ho musí nahlásit svému flightu, a caddy nemá zajištěné občerstvení.  

16. Propozice jsou platné pokud Soutěžní výbor v propozicích turnaje na serveru ČGF neurčí jinak!