Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti GPA Event s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 03361861, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 230655 (dále jen „GPA“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • registrační číslo ČGF
 2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mail a registrační číslo ČGF je nutné zpracovat za účelem plnění dle uzavřené smlouvy a/nebo účasti na golfovém turnaji a/nebo pro marketingové účely. Tyto údaje budou GPA zpracovány po dobu 3 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na info@gpa.cz.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno GPA, osobní údaje však pro GPA mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
 5. Poskytovatel softwaru RAYNET, QUANDA
 6. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
 7. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.